Wat is de impact van de Wet betaalbare huur

bijgevoegd beeld voor Wet betaalbare huur

Het recente nieuws dat de Wet betaalbare huur doorgaat, is niet alleen een teleurstelling voor vastgoedverhuurders en beleggers, maar ook voor huurders zelf. Hoewel de wet bedoeld is om huurders te beschermen en huurprijzen te reguleren, zal de invoering ervan waarschijnlijk grote negatieve gevolgen hebben voor de huurmarkt. Waarom? Lees snel verder om de details te leren. 

Wat houdt de wet betaalbare huur in?

Er wordt al lange tijd gesproken over de wet betaalbare huur, maar waarom zou deze wet er moeten komen? De wetgeving richt zich op het reguleren van de middenhuurmarkt. Het doel van de wet is om de huurprijzen meer in lijn te brengen met de kwaliteit van de woningen. Dit betekent dat het puntentellingsysteem wordt uitgebreid. Voorheen gold prijsregulering alleen voor sociale huur. Door de nieuwe wet geldt voor woningen in het middensegment, 144 tot en met 186 punten, een maximale huurprijs van € 1.157,95. Dit klinkt positief voor huurders, maar wat zijn de gevolgen? 

Type huurPuntenHuurprijs
Sociale huur0 t/m 143Max. €880,-
Middenhuur144 t/m 186€886,- t/m €1158,-
Vrije huur187 en meer€1164,- en meer
Nieuwe huurregels

Verlaagt rendement beleggingen

Een veelgehoord punt van kritiek is dat deze wet de investeringsbereidheid van beleggers om nieuwe woningbouwprojecten te realiseren zal verminderen. Door de nieuwe maximale huurprijs wordt het rendement lager, waardoor het bezit van woningen als belegging minder interessant wordt voor beleggers. Dit kan zorgen voor een afname van de bouw, en daardoor het aanbod, van betaalbare huurwoningen. 

Verdringen op de huurmarkt

Een ander nadeel is dat deze wet kan leiden tot het verdampen van het huurwoningaanbod in het middensegment. Door de veranderde regelgeving kiezen investeerders ervoor hun belegging te verkopen, zeker nu de huizenprijzen historisch hoog zijn. Dit kan leiden tot minder beschikbaarheid van huurwoningen in het middensegment. Het klinkt aantrekkelijk dat huurprijzen betaalbaarder worden. Maar wat heeft een woningzoekende daaraan als er geen huurwoning in het middensegment te vinden is?  

Onomkeerbare schade

Wanneer investeerders ervoor kiezen hun woningen te verkopen, worden deze woningen permanent onttrokken aan de huurwoningenvoorraad in het middensegment. Verkochte woningen zullen zelden tot nooit terugkomen op de huurmarkt. Zeker niet zolang de nieuwe regelgeving van kracht blijft. Dit leidt tot een blijvende vermindering van het huurwoningaanbod. 

Optimaliseren van woningen aan de bovenkant van het middensegment

Naar verwachting zullen beleggers met woningen in de bovenste range van de puntentelling van het middensegment zich inspannen om de woningen te optimaliseren om ervoor te zorgen dat de woningen verhuurd kunnen (blijven) worden in de vrije sector. Dit zal een prijsopdrijvend effect als gevolg hebben en wederom zorgen dat er woningen aan de voorraad van woningen in het middensegment onttrokken worden.  

Wet betaalbare huur: betere bescherming voor huurders?

Hoewel de wet bedoeld is om huurders beter te beschermen tegen te hoge huren, kan het leiden tot een situatie waarbij het aantal huurwoningen afneemt. Gemeenten kunnen ingrijpen bij te hoge huurprijzen, wat positief is. Echter, als het voor verhuurders minder aantrekkelijk wordt om woningen te verhuren, neemt het aantal beschikbare woonruimtes voor huurders af. 

Ondersteuning door vastgoedsoftware

De Wet goed verhuurderschap verplicht verhuurders om een gedetailleerde WWS-puntentelling als bijlage bij het huurcontract te voegen. In onze vastgoedbeheersoftware, BRIXXonline, hebben we daarom een functie toegevoegd die het mogelijk maakt om het WWS-puntenrapport eenvoudig aan een nieuw huurcontract toe te voegen wanneer deze in BRIXXonline wordt gegenereerd. Deze functionaliteit helpt beheerders en beleggers om efficiënt te kunnen werken en te voldoen aan de nieuwe wetgeving, zonder hier veel extra tijd aan kwijt te zijn. 

De impact van de wet betaalbare huur op de huurmarkt

Hoewel de wet betaalbare huur in eerste instantie aantrekkelijk lijkt voor huurders, kan deze wet uiteindelijk leiden tot een vermindering van het aantal beschikbare huurwoningen in het middensegment en minder investeringen in nieuwe projecten. De nieuwe wet is daarmee niet alleen nadelig voor beleggers, maar vrijwel zeker ook voor huurders die zijn aangewezen op woningen in het middensegment. Gelukkig biedt onze vastgoedsoftware beleggers en beheerders een helpende hand om toch effectief kunnen blijven opereren.

Door: Tim Kreijne
Delen:

Gerelateerde berichten