Privacybeleid BRIXXonline

BRIXXonline maakt onderdeel uit van Metafoor Software B.V., onderstaand vind je dan ook het privacybeleid van Metafoor Software B.V. waar ook BRIXXonline zich aan houdt.

Metafoor Software B.V., gevestigd aan de De Terminator 1 te Dronten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De Terminator 1, 8251 AD, Dronten
0320 286334
info@metafoorsoftware.nl
www.metafoorsoftware.nl

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer wij direct of indirect contact met je hebben gehad, of als wij een zakelijke relatie (gehad) hebben of willen krijgen, verwerken wij persoonsgegevens van jou. Voorbeelden zijn klanten, toekomstige klanten en iedereen die interesse toont in onze producten en diensten.

Hoe wij aan uw persoonsgegevens komen

Wanneer je contact met ons opneemt, een offerte aanvraagt, een overeenkomst met ons sluit, gebruik maakt van onze dienstverlening of je gegevens achterlaat op onze website, ontvangen wij je gegevens omdat je deze zelf aan ons geeft. Het is daarnaast ook mogelijk dat wij gebruik maken van openbare bronnen voor zover dit wettelijk is toegestaan. Verder ontvangen wij soms ook je gegevens wanneer je toestemming geeft aan een andere partij om deze met ons te delen.

Persoonsgegevens die wij verwerken en het doel

Metafoor Software B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website, producten, diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Soort gegevensVoorbeeldenDoel
Gegevens over wie je bent(Bedrijfs)naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadresOm contact met je op te nemen, een overeenkomst op te stellen, om je te identificeren of om producten of goederen bij je af te leveren.
BetaalgegevensBankrekeningnummerOm betalingen aan en van jou te realiseren. Bijvoorbeeld voor een geleverde dienst of product.
Gegevens over het gebruik van onze websiteCookies, IP adres en gegevens over de browser en het apparaattype waarmee je onze website gebruiktVoor de veiligheid van het gebruik van onze website en om onze website te verbeteren
Gegevens die wij van andere partijen ontvangenGegevens van de Kamer van KoophandelGegevens waarvoor je de leverende partij toestemming hebt gegeven om deze te delen en die wij mogen gebruiken voor aanbiedingen of benadering door ons.
Overige persoonsgegevens die je actief verstrektCorrespondentie die wij van jou ontvangen, bijvoorbeeld via emailberichten en post. Waaronder sollicitaties of andere algemene vragen en verzoeken.Om je vragen en/of verzoeken af te handelen / te beantwoorden.
Gegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn om te verwerken.FactureringsgegevensOm aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het doen van  belastingaangifte, te kunnen voldoen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Metafoor Software B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Metafoor Software B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin vastgesteld is hoe lang wij gegevens bewaren. In Nederland is dit in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of je relatie met ons.

Delen van persoonsgegevens met derden

Metafoor Software B.V. deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, onze bedrijfsvoering en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Metafoor Software B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als we je gegevens zelf doorgeven aan andere partijen buiten de Europese Unie, nemen we extra maatregelen om je gegevens te beschermen. Niet in alle landen buiten de Europese Unie gelden dezelfde regels om je gegevens te beschermen zoals dat binnen Europa verplicht is. Gebruiken we derde partijen buiten de EU? En biedt het land waar deze partij zich bevindt volgens de Europese Commissie onvoldoende bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens? Dan geven we alleen persoonsgegevens door als er andere passende waarborgen zijn, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele afspraken of op basis van het ‘Privacy Shield’ (Verenigde Staten).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Metafoor Software B.V. gebruikt technische -, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Ook maken wij gebruik van statistische-, marketing- en voorkeuren cookies. Hiervoor dien je eerst consent te geven middels de cookiebanner alvorens deze worden geactiveerd.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Daarnaast gebruiken wij Google Analytics voor het anoniem verzamelen van statistieken over het gebruik van onze website. Wij gebruiken deze statistieken om het gebruik van onze website te verbeteren. Ook gebruiken wij Google Analytics voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van onze website. Wij gebruiken deze statistieken om het gebruik van onze website te verbeteren.

Hierbij worden ook IP adressen verzameld van bezoekers waarbij wij het laatste octet van het IP-adres maskeren. Deze gegevens worden maximaal 50 maanden bewaard. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Wij maken gebruik van alle Google diensten. Denk hierbij aan Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager en Google Search Console. Ook maken wij binnen Google Ads gebruik van enhanced conversions. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Metafoor Software B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar Metafoor Software B.V., De Terminator 1, 8251 AD Dronten. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Metafoor Software B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Metafoor Software B.V. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@brixxonline.nl of 0320 – 286334.