Nieuwe tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Nieuwe tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Sinds 2016 is het mogelijk een huurovereenkomst voor korte duur te sluiten, waarbij de meeste regels inzake de huurbescherming niet van toepassing zijn. Bij zelfstandige woonruimte kan deze overeenkomst voor maximaal 2 jaar worden gesloten, bij onzelfstandige woonruimte is deze termijn 5 jaar. Op grond van de huidige regels moet het einde van deze huurovereenkomst op tijd aangezegd worden. Gebeurt dit niet of wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd, dan ontstaat er een overeenkomst voor onbepaalde tijd (inclusief de volledige wettelijke rechtsbescherming voor de huurder). 

Het aflopen van tijdelijke huurovereenkomst tijdens de coronacrisis 

Als een tijdelijke huurovereenkomst in de huidige crisisperiode afloopt, dan kan dat vervelende gevolgen hebben voor de huurder. Verhuurders willen hierbij helpen, maar willen tegelijkertijd niet geconfronteerd worden met huurbescherming. De Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten moet de oplossing bieden voor dit probleem. Deze wet is op 21 april 2020 aangenomen door de Eerste Kamer en treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 april 2020. De wet is van toepassing op tijdelijke huurovereenkomsten die eindigen tussen 31 maart en 1 juli 2020. 

Je bent verplicht om je huurder te wijzen op nieuwe mogelijkheden 

De Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten maakt het mogelijk om een tijdelijke huurovereenkomst te verlengen zonder dat de huurbeschermingsregels van toepassing zijn. Zowel de huurder als de verhuurder kan de andere partij verzoeken de huurovereenkomst te verlengen met één, twee of drie maanden (tot maximaal 1 september 2020). De verhuurder is verplicht om bij het aanzeggen van het einde van de huurovereenkomst huurder te wijzen op de mogelijkheid van deze tijdelijke verlenging. De verhuurder mag het verzoek tot verlenging van de huurder bovendien slechts in specifieke gevallen weigeren. 

Wordt deze tijdelijke wet verlengd? 

De Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten geldt in principe tot 1 september 2020 en is slechts van toepassing op tijdelijke huurovereenkomsten die eindigen tussen 31 maart en 1 juli 2020. Als de huidige crisisperiode aanhoudt, is het echter mogelijk dat de wet verlengd wordt. Daarnaast bevat de wet zeer korte termijnen. Let als verhuurder dus goed op de verplichtingen die voortvloeien uit deze wet.

Heb je vragen over deze nieuwe tijdelijke wet of over andere huurrecht gerelateerde zaken?  

Klik dan hier voor juridische ondersteuning bij commercieel vastgoedbeheer.

Door: Tim Kreijne
Delen:

Gerelateerde berichten